Gradering av Mönster
Damplagg - Kjol, Byxa & Överdelsplagg
  Teori och Arbetskompendium
- med graderingsformler, koordinatarbetsblad & koordinatvärden


Ett kompendie med grundläggande information om hur en grundkjol, grundbyxa och livgrund graderas.
Materialet är upplagt som ett självstudiematerial där du kan läsa dig till hur graderingen görs och samtidigt arbeta fram ett eget graderingssystem.

Kompendiet är främst riktat till dig med förkunskaper inom mönsterkonstruktion. Kanske arbetar du idag som mönsterkonstruktör, designer, inköpare, inköps-/designassistent etc och vill kompetensutveckla dig vidare?
Kompendiet är också anpassat för dig som undervisar inom området, har tidigare varit elev/student eller håller på att utbilda dig inom området just nu.
 
 

Alla mönsterdelar presenteras via ett tresidigt upplägg:

•   Övre sidan visar teoretisk information (formler) om
    hur mönsterdelens punkter graderas (se övre sida t.h).


•   Nedre sidan visar ett koordinatarbetsblad, där du
    skriver in dina uträknade graderingsvärden (se nedre
    sida på bild t.h).


•   Den tredje bakomvarande sidan visar en facitsida,
    där du kan kontrollera din uträkning (ej i bild).
 

Den övre & nedre sidan, som du arbetar med mest, är
alltid disponerade på ett gemensamt uppslag. För att utnyttja sidytorna bäst är också alla mönsterdelar horisontalt placerade, mot kompendiets liggande sidformat. 

Skillnadsmåttlistor är också inkluderade, gentemot alla
tre produkterna (se bild t.v.). Vill du upprätta en egen
skillnadsmåttlista, med andra graderingsskillnader, så
finns det också en tom skillnadstabell du kan använda.

Kompendiet är upplagt mot damstorlekarna 32-54. De teoretiska formlerna, som beskriver hur punkterna
graderas, kan även användas mot herr- och barnstorlekar. Du behöver först bara upprätta, eller ha tillgång till, en skillnadsmåttlista mot dessa storlekar.
 

 

Författare:

Format:
Vikt:
Antal sidor:
Omslag:
    

ISBN 10:
ISBN 13:
Utgåva:

Christina Svensson
A4, liggande
355 g (465 g inkl. emballage)
78 sidor i färgtryck
Svart metall-spiralbindning,
med blank plastsida fram+bak

91-631-5233-9
978-91-631-5233-7
2020
 
  - till beställning Pris: 320 kr  (inkl. moms)
Studerande ges 10 %
tillbaks till startsida

 © www.ChS-Online.se